Secondary'61:ระบบสารสนเทศที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
WeSchool Premium Programs.
ปีการศึกษา
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
เข้าระบบ
Hello Guest.
ปรับปรุงข้อมูล 23/02/2561
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 80 หมู่ที่ 8 ถนนโพธาราม - บ้านฆ้อง ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี รหัส ปณ.70120 โทร.032-231011
พัฒนาโดย ครูอัมพร  ชมเด็จ    We School Team    LineID : phothasoft   E-Mail:secondary2556@gmail.com    FaceBook:www.facebook.com/secondary2556    Address:www.phothasoft.com
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ๋ พ.ศ.2539
โปรแกรมต้นแบบเพื่อการศึกษาไทย [25 ก.พ.61]