Freshy โปรแกรมการรับนักเรียน
เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 5555555555555
18673
16/01/2561
พัฒนาโดย ครูอัมพร  ชมเด็จ  We School Team   
e-mail:secondary2556@gmail.com  www.facebook.com/secondary2556  Version 15.02.2560
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537.